قطعات موتوری

بلبرینگ و تسمه سفت کن (11)

پولی سر میل لنگ (19)

تسمه تایمینگ (6)

تسمه دینام

جانبی موتوری

دنده سر میل لنگ (5)

سرسیلندر (27)

فن کامل (1)

کاسه نمد (78)

میل سوپاپ (8)

واشر و اورینگ